Kuusamo ARK kehittää yhteistyömalleja  erityisesti matkailusektorin ja taidetuotannon sekä kulttuuripalvelujen välille.

Northern AiR

Rukakeskus

Ruka-Kuusamo Matkailu ry

Metsähallitus

Kuusamon kaupunki

Kuusamo Nature Photo Festival

Solstice Festival

Karhuntassu

Arktinen residenssikeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda lisää julkista taidetta alueelle ja työllistää luovan alan toimijoita.

Kuusamon arktinen residenssikeskus nojaa koko Koillismaan alueen kattavaan yhteistyöverkostoon, joka käsittää muun muassa alueen julkisen ja kolmannen sektorin toimijat ja yksityiset kulttuuritoimijat ja elinkeinoelämä. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys, joka kokoaa yhteen alueen matkailuyrittäjät ja Metsähallituksen luontopalvelut, joka hallinnoi alueen kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita sekä kyläyhdistykset, joiden kautta toiminta voidaan ulottaa maaseudulla jo olemassa oleviin verkostoihin ja tiloihin.

Kuusamon ARKin fokus ja vahvuus on luonto- ja ympäristöosaaminen linkitettynä yliopistoyhteistyöhön. Residenssiverkostossa Kuusamon residenssin rooli on toimia palveluntuottajana ja välittäjäliiketoimintaan perehtyneenä osapuolena

Kuvagalleria