Tutkija

"Se, että pääsee luontoon ja laskemaan, auttaa työskentelemään intensiivisemmmin"

Tammikuussa residenssissä työskenteli väitöstutkija Elisa Sahari. Sahari työskentelee väitöskirjansa parissa Turun yliopiston psykologian laitoksella osana Climate Nudge -hankketta (ilmastotuuppaus.fi). Tässä Suomen strategisen neuvoston (STN) rahoittamassa tutkimushankkeessa kehitetään tuuppauksia (engl. nudge), joilla pyritään lisäämään yksilöiden ilmastoystävällistä käyttäytymistä.

 Saharin väitöskirja koostuu kolmesta eri tutkimuksesta, joissa tarkastellaan inhimillisen päätöksenteon monimutkaisuutta. Tavoitteena on luoda laaja kuva siitä, miten muun muassa tulotaso, asenteet, minäpystyvyyden kokemus ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat ihmisen hiilijalanjäljen suuruuteen.

Residenssin aikanaan hän keskittyi väitöskirjansa ensimmäiseen osatutkimukseen, jonka tavoitteena on luoda laaja kuva siitä miten mm. tulotaso, asenteet, poliittinen suuntautuminen ja minäpystyvyyden kokemus vaikuttava ihmisen hiilijalanjäljen suuruuteen.

Väitöstilaisuus pidetään vuonna 2025.