Toukokuussa residenssissä työskentelevät tanssiteiteilija duo ella|ella; Ella Posti sekä Ella Holappa ja skenografi Tua Holappa. He ovat osa viisihenkistä työryhmää, johon kuuluu heidän lisäkseen israelilainen säveltäjä Omri Kochavi sekä muusikko Yoav Feinberg.

Ella Holappa ja Ella Posti toimivat matter of course teoksen tanssija-koreografeina. He ovat kehittäneet jaettua taiteellista praktiikkaa kandi-opinnoistaan lähtien London Contemporary Dance Schoolissa. Valmistumisen jälkeen he ovat työskennelleet Suomen ja Lontoon välillä tanssin, koreografian, dramaturgian ja tuottamisen parissa. Posti ja Holappa ovat osa kansainvälistä MOŸ MOŸ kollektiivia, joka koostuu seitsemästä tanssitaiteilijasta eri puolilta Eurooppaa.

Posti ja Holappa ovat työskentelyssään kiinnostuneita pohtimaan tieteen ja taiteen rajapintaa. Heille tanssitaide luo leikkikentän, jossa totuus ja fiktio voivat elää sulassa sovussa. Tämän lisäksi he pohtivat, kuinka omien henkilökohtaisten kokemusten ja ajatusten hyödyntäminen voi toimia väylänä ihmisyyteen abstraktien konseptien keskellä.

Tämän lisäksi heitä kiinnostaa, miten erilaisia populaarikulttuurista tuttuja ilmiöitä kuten “merchiä” eli oheistuotteita voisi tuoda teostensa ympärille voittoa tavoittelemattomalla motiivilla. Postia ja Holappaa kiinnostaa tällaisessa brändäyksen kaltaisessa toiminnassa sen potentiaali pidentää perinteisen lavateoksen elinkaarta teatteritilan ulkopuolelle.

Tua Holappa, opiskelee tällä hetkellä skenografiksi Helsingin Teatterikorkeakoulussa. Hän on erityisesti kiinnostunut siitä, miten materiaalisuus voi tuottaa esityksen dramaturgiaa.

Residenssissä ryhmä jatkotyöstää matter of course tanssiteosta kokopitkäksi teokseksi.

matter of course on teos, joka pohtii rinnakkaistodellisuuksia eli eri todellisuuksien olemassaoloa samanaikaisesti rinnakkain. "Idea sai alkunsa, kun aloimme pohtimaan kuinka, yhteiskunnassamme ihmiset rakentavat oman ymmärryksensä ympäröivästä maailmasta sen mukaan, mitä he saavat ja joutuvat kohtaamaan elämässä. Kiinnostuimme siitä jännitteestä, joka syntyy ihmisten välille, kun he elävät omissa todellisuuksissaan mahdollisesti kuvitellen, että kaikkien todellisuus on sama. Tämä voi luoda vakaviakin ristiriitoja ja jännitteitä ihmisten välille, mikä on vahvasti näkyvissä tämänhetkisessä maailman poliittisessa tilassa. Tanssitaiteilijoina aloimme tutkimaan tätä teemaa tanssi- ja erityisesti lavateoksen viitekehyksessä."

Ryhmä jatkaa työskentelyään residenssissä elokuussa, jolloin myös ryhmän loput jäsenet liittyvät mukaan.