Tutkija

Loka-marraskuussa residenssissa työskenteli saksalainen maisteriopiskelija Lilli Lorenzen, joka työstää parhaillaan pro gradu -tutkielmaa Wageningen yliopistossa Alankomaissa. Gradun tapaustutkimus kohdistuu Kuusamon matkailuun ja matkailun ilmastosietokykyyn.

Residenssin aikana hän haastatteli lukuisia alueen matkailuyrittäjiä siitä miten ilmastonmuutos ja sen ehkäisy näkyy heidän toiminnassaan ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita se toiminnalle asettaa.

Tutkimus auttaa ymmärtämään, kuinka matkailutoimintaa voidaan muuttaa pitkällä aikavälillä niin, että syntyy kestäviä toimintatapoja. Gradu on luettavissa keväällä 2023.