Kuusamon Arktinen Residenssikeskus sijaitsee pohjoisessa, Suomen itäisessä kolkassa, jossa kesät ovat intesiivisiä ja talvet ovat runsaslumisia. Aluetta ympäröi viisi kansallispuistoa ja luonto tarjoaa ainutlaatuisen työskentely-ympäristön läpi vuoden.

Residenssityöskentely on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisillle, tutkijoille ja luontokuvaajille. Residenssin voivat hakea yksilöt, työparit ja ryhmät perushaun kautta. Tämän lisäksi residenssikeskuksen valitsijaraati valitsee kutsu- ja kuratoidut taiteilijat ja tutkijat haun ulkopuollella. Kutsutaiteilijaksi ei voi hakea.

Vuosittaisen perushakujen lisäksi avataan erillishakuja, jotka liittyvät tiettyyn teemaan tai tapahtumaan

Näitä ovat mm. matkailualan kanssa yhteistyössä pilotoidut hankkeet, koulutukset ja tapahtumat, joissa taiteilijalle maksetaan erillinen palkkio.

Yksilöresidenssi - Ryhmäresidenssi

Yksilöresidenssiin voi hakean niin pitkän uran tehneet ulkomaiset kuin kotimaisetkin taiteilijat, tutkijat ja luontokuvaajat, kuin nuoret lupaavat tekijät. Valinnoissa painottuu työsuunnitelman ja ansioiden lisäksi, luontoon liittyvät projektit ja käsiteltävän aiheen uudet lähestymistavat.

Ryhmäresidenssin yhteyshenkilö täyttää ryhmä puolesta hakemuksen ja liittää muiden ryhmäläisten CV:t työsuunnitelman lisäksi hakemukseen. Kannustamme monitaiteisiin ja taiteen ja tieteen yhdistäviin projekteihin.

Kiertotalouden residenssiohjelma

Käynnistyy syksyllä 2022

Tervetuloa mukaan olemaan osa ratkaisua! Kuusamossa edetään harppauksin kohti kiertotaloutta. Nyt voit olla vauhdittamassa tätä kehitystä omalla luovuudellasi sekä osaamisellasi. Samalla pääset luomaan kontakteja paikallisiin yrityksiin, kehittämään osaamistasi sekä tietysti nauttimaan Kuusamon värikkäästä syksystä.

Kuusamon ensimmäinen kiertotalouden tiederesidenssiohjelma käynnistyy syksyllä 2022 (ohjelman toteutuminen on riippuvainen myönteisestä rahoituspäätöksestä). Haku residenssiohjelmaan alkaa kesällä 2022. Residenssiohjelma käynnistyy 1.8.2022 ja päättyy tammikuussa 2023.

Tiederesidenssiohjelman sisältö ja tavoite

Ohjelman tavoitteena on tuottaa kuusamolaisesta sivuvirrasta tai jätteestä lopputuote. Paikallisia sivuvirtoja ovat muun muassa sahanpuru, männynkuori ja tuhka. Tiimi valitsee yhdessä käytettävän sivuvirran tai jätteen, jonka toimituksesta tiimille vastaa järjestäjäorganisaatio. Tiimi suunnittelee yhdessä materiaalin sekä lopputuotteen, joka tuotetaan tiederesidenssiohjelman aikana. Keväällä 2023 järjestetään näyttely, jossa lopputuotteet ovat esillä. Lopputuotteiden yhteyteen liitetään kirjallinen kuvaus prosessista.

Tiimit

Ohjelmaan haetaan 2–4 henkilön tiimejä. Tiimissä tulee olla edustettuna biokemian, bioteknologian tai vastaavan alan opiskelijoita kuin myös muotoilun ja taiteiden opiskelijoita. Tiimeille korvataan matkustamisesta sekä materiaalin/tuotteen valmistuksesta koituvat kustannukset.

Tilat

Tiederesidenssiohjelma toteutetaan Kuusamon taide- ja tiederesidenssi Arkissa. Tiimeillä on mahdollista asua Arkissa 1–2 viikon mittaisen residenssijakson ajan. Residenssijakson tulee sijoittua aikavälille marraskuu 2022 – tammikuu 2023. Jakson aikana tiimityöskentelyn lisäksi tiimillä on mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin, jotka tuottavat sivuvirtoja.

Ohjeita hakemukseen

Residenssihaku aukeaa kesällä 2022. Hakemus täytetään lomakkeella, joka löytyy tältä sivustolta haun auettua. Hakemus tehdään yhdessä tiimin kanssa. Myös yksittäiset hakijat voivat jättää lomakkeen, jolloin tiimit muodostetaan järjestäjäorganisaation toimesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa tiimin jäsenet, valittu sivuvirta/jäte sekä lyhyt kuvaus siitä, kuinka lopputuote tuotetaan. Hakemuksessa myös kysytään toivetta residenssijakson ajankohdasta.