Kuusamon Arktinen Residenssikeskus sijaitsee pohjoisessa, Suomen itäisessä kolkassa, jossa kesät ovat intesiivisiä ja talvet ovat runsaslumisia. Aluetta ympäröi viisi kansallispuistoa ja luonto tarjoaa ainutlaatuisen työskentely-ympäristön läpi vuoden.

Residenssityöskentely on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisillle, tutkijoille ja luontokuvaajille. Residenssin voivat hakea yksilöt, työparit ja ryhmät perushaun kautta. Tämän lisäksi residenssikeskuksen valitsijaraati valitsee kutsu- ja kuratoidut taiteilijat ja tutkijat haun ulkopuollella. Kutsutaiteilijaksi ei voi hakea.

Vuosittaisen perushakujen lisäksi avataan erillishakuja, jotka liittyvät tiettyyn teemaan tai tapahtumaan

Näitä ovat mm. matkailualan kanssa yhteistyössä pilotoidut hankkeet, koulutukset ja tapahtumat, joissa taiteilijalle maksetaan erillinen palkkio.

Yksilöresidenssi - Ryhmäresidenssi

Yksilöresidenssiin voi hakean niin pitkän uran tehneet ulkomaiset kuin kotimaisetkin taiteilijat, tutkijat ja luontokuvaajat, kuin nuoret lupaavat tekijät. Valinnoissa painottuu työsuunnitelman ja ansioiden lisäksi, luontoon liittyvät projektit ja käsiteltävän aiheen uudet lähestymistavat.

Ryhmäresidenssin yhteyshenkilö täyttää ryhmä puolesta hakemuksen ja liittää muiden ryhmäläisten CV:t työsuunnitelman lisäksi hakemukseen. Kannustamme monitaiteisiin ja taiteen ja tieteen yhdistäviin projekteihin.