Kuusamon Arktinen Residenssikeskus sijaitsee pohjoisessa, Suomen itäisessä kolkassa, jossa kesät ovat intesiivisiä ja talvet ovat runsaslumisia. Aluetta ympäröi viisi kansallispuistoa ja luonto tarjoaa ainutlaatuisen työskentely-ympäristön läpi vuoden.

Residenssityöskentely on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisillle, tutkijoille, kirjailijoille ja luontokuvaajille. Residenssiin voivat hakea yksilöt, työparit ja ryhmät perushaun kautta. Tämän lisäksi residenssikeskus voi kutsua taiteilijoita tai tutkijoita haun ulkopuolella. Kutsutaiteilijaksi ei voi hakea.

Yksilöresidenssi - Ryhmäresidenssi

Yksilöresidenssiin voi hakea niin pitkän uran tehneet ulkomaiset kuin kotimaisetkin taiteilijat, tutkijat, kirjailijat ja luontokuvaajat, kuin nuoret lupaavat tekijät. Valinnoissa painottuu työsuunnitelman ja ansioiden lisäksi, luontoon liittyvät projektit ja käsiteltävän aiheen uudet lähestymistavat.

Ryhmäresidenssin yhteyshenkilö täyttää ryhmä puolesta hakemuksen ja liittää muiden ryhmäläisten CV:t työsuunnitelman lisäksi hakemukseen. Kannustamme monitaiteisiin ja taiteen ja tieteen yhdistäviin projekteihin.